Saturday, October 15, 2011

MAiKLiNG KWENTO ( PAG-iBIG)

VALEN at TINE

Nagkakilala sina Valen at Tine sa eswelahan kasalukuyang JS Prom nila. ito ay naganap noong February 14, 2008. Si Valen ay nas ika-apat na antas na ng Sekondarya at si Tine naman ay nasa ikatlo na ng antas ng Sekondarya. Masaya ang kanilang relasyon. Sila ay legal na legal sa pamilya nilang dalawa. Sa tuwing may lakad sila Tine kasama niya ang kaniyang mga pamilya ay kasa-kasama si Valen sa kanila. Ngunit dahil lamang sa isang pagkakamali at isang mababaw na rason ay nag-hiwalay na.

Nakakalungkot man isipin dahil sa tinagal nila ay ganoon lang ang mangyayari. Sobrang palagay na ang loob nila sa isa't isa at pati na rin sa pamilya nilang dalawa. Sa araw-araw pa naman ng kanilang pag-sasama ay lagi silang masaya at naglalambingan. Subalit nang dahil dun ay nagsawa ang isa at naglahong parang bula ang lahat.

Wala namang nagawa si Valen nung nakipaghiwalay sa kanya si Tine. Siyempre nasaktan siya. Pero hindi niya kayang magmakaawa kay Tine para wag siyang hiwalayan. Tumagal din sila ng tatlong taon at apat na buwan. Matagal ang kanilang pinagsamahan. Pero nabalewala lang dahil sa isang mababaw na rason. Sawa na daw si Tine sa kanya. Ayaw na daw niya ng paulit ulit na nangyayari sa kanila. Boring na daw ang kanilang mga usapan, text, tawagan. Wala na daw romance.
     Sabi nga nila, ang lahat ay may katapusan. Pero pati ba naman sa pag-ibig?
     Bakit ganun? Parang hindi patas.
     Si Valen na nga ang nagmahal ng lubusan tapos siya pa ang nasaktan ng lubusan. Iyak ng iyak si Valen nang gabing iyon na tumawag si Tine para makipaghiwalay. Hindi siya nakatulog nang maayos. Kahit sa panaginip ay dinalaw siya ng anino ng kanilang nakaraan. Pero tapos na ang lahat sa kanila. Sa bawat araw na nagdaraan ay inunti-unti ni Valen na hilumin ang sugat na tinamo ng kanyang puso. Alam niyang lilipas ang araw ng paghihirap at sisikat ang araw ng tunay na pag-ibig.

1 comment: